CERTIFIKOVANÉ VERSUS NECERTIFIKOVANÉ VRTÁKY SDS – plus

ALEBO

VŠIMLI STE SI, ČO JE VYRAZENÉ NA STOPKE VÁŠHO SDS VRTÁKU?

Mnohí z Vás si už akiste všimli - či už pri nákupe, alebo pri používaní - rôzne číselné údaje a grafické symboly vyrazené na stopke vrtákov SDS-plus alebo SDS-MAX.

Jedným z nich je aj certifikačná značka PGM v tvare logo_klein.gif . Čo sa za ňou skrýva sa Vám pokúsime objasniť v nasledujúcich riadkoch.

Od roku 1978 dohliada na kvalitu vrtákov do muriva a betónu spoločnosť PGM (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V.) sídliaca v nemeckom Remscheide. V skratke sa dá povedať, že pridelením svojej certifikačnej značky potvrdzuje, že vrtáky pre elektropneumatické kladivá (SDS-plus a SDS-MAX) a pre príklepové vŕtačky sú vhodné na bezpečné kotvenie. Ak si chceme túto formuláciu rozmeniť na drobné, musíme skonštatovať, že pre akékoľvek bezpečné, funkčné a trvácne kotvenie musia byť splnené dve podmienky:

1/ použitie certifikovanej kotvy alebo hmoždinky

2/ použitie certifikovaného vrtáku, ktorý umožní vyvŕtanie presného otvoru pre takúto

kotvu/hmoždinku. Jej spoľahlivosť a trvácnosť totiž do značnej miery závisí práve na presnosti

vyvŕtaného otvoru.

Certifakčná značka PGM na stopke vrtáku nás teda informuje, že vrták je na vŕtanie otvorov pre kotvy vhodný a umožní nám takýto otvor vyvŕtať.

Otvory pre kotvy a hmoždinky je samozrejme možné vyvŕtať aj akýmkoľvek necertifikovaným príklepovým vrtákom. Kotva sa do takéhoto otvoru bude dať osadiť, ale jej únosnosť a trvanlivosť nemusia dosiahnuť požadované hodnoty.

Dôležité je ale povedať, že výkonnosť a trvácnosť(resp. odolnosť) vrtáku nie sú kritériom pre pridelenie certifikačnej značky. Môže teda vyvstať otázka, či nám PGM certifikačná značka zabezpečí kvalitu vrtáku v klasickom zmysle slova. Ľudovo povedané, či sa vrták rýchlo neobrúsi, nezlomí prípadne inak neznehodnotí.

Ak vezmeme do úvahy fakt, že certifikácia nie je lacná záležitosť a vŕtanie otvorov pre kotvy je vyšším "levelom" použitia príklepových vrtákov , potom si môžeme dovoliť povedať, že výrobcovia lacných, materiálovo menej "zdatných" a mnohokrát aj rozmerovo menej „presných“ vrtákov nemajú motiváciu pokúsiť sa o certifikovanie svojich výrobkov v PGM.

A samozrejme naopak - ak ako výrobca investujete nemalé prostriedky do technológie výroby a do certifikačného procesu, určite nebudete riskovať dôveru zákazníkov používaním nekvalitných materiálov na výrobu svojich vrtákov...

A ešte drobnosť na záver. PGM prideľuje certifikačné značky iba výrobcom, nikdy nie predajcom alebo distribútorom predávajúcim vrtáky vo vlastných obaloch pod vlastnou značkou (privat label).

Každý výrobca certifikovaný v PGM má pridelený vlastný číselný kód, ktorý na vrtáky vyráža hneď vedľa certifikačnej značky PGM. Podľa neho je teda možné identifikovať výrobcu nech už kúpite vrták v akomkoľvek obale pod akoukoľvek značkou. Zoznam kódov pridelených jednotlivým výrobcom je však dôverný.