Prevádzkovateľom e-shopu www.profikraft.sk je:

Ing. Vladimír Kučera - K-TEC

Súbežná 3559/7

81104 Bratislava

zapísaný v Živnostenskom registri pod číslom: 101-4694

IČO:43144781

DIČ: 1024820731

IČ-DPH: SK1024820731

Zodpovedný vedúci: Ing.Vladimír Kučera

Prevádzkovateľ je platcom DPH

Kontakty:

tel: 0911 429 691

e-mail: ktec(zavináč)ktec.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170 
E-mail: ba@soi.sk, Web stránka: www.soi.sk